Returns 
Our policy lasts 14 days. If 14 days have gone by since your purchase, unfortunately we can’t offer you a refund or exchange. 
To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging and the seal cannot be broken.
Additional non-returnable items: 
- Gift cards 


Refunds 
Once your return is received and inspected, we will send you an email to notify you that we have received your returned item. We will also notify you of the approval or rejection of your refund. 
If you are approved, then your refund will be processed, and a credit will automatically be applied to your credit card or original method of payment, within a certain amount of days. 

Late or missing refunds 
If you haven’t received a refund yet, first check your bank account again. 
Then contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially posted. Next contact your bank. There is often some processing time before a refund is posted. 
If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us at info@korean-skincare.nl. 

Exchanges 
We only replace items if they are defective or damaged. If you need to exchange it for the same item, send us an email at info@korean-skincare.nl and send your item to: Korean-Skincare, klaverplein 1, 5503 PH Veldhoven, Netherlands. 


Shipping 
To return your product, you should mail your product to: Korean-Skincare, klaverplein 1, 5503 PH Veldhoven, Netherlands 

You will be responsible for paying for your own shipping costs for returning your item. The return shipping costs are non-refundable. Depending on where you live, the time it may take for your exchanged product to reach you, may vary. If you are shipping an item over €75, you should consider using a trackable shipping service and purchasing shipping insurance. We don’t guarantee that we will receive your returned item.

Retourneren
Ons beleid duurt 14 dagen. Als er 14 dagen zijn verstreken sinds uw aankoop, kunnen we u helaas geen terugbetaling of omruiling aanbieden.
Om in aanmerking te komen voor retournering, moet je artikel ongebruikt zijn en in dezelfde staat verkeren als waarin je het hebt ontvangen. Het moet ook in de originele verpakking zitten en de verzegeling mag niet verbroken zijn.
Extra niet-retourneerbare artikelen:
- Cadeaubonnen


Restituties
Zodra uw retour is ontvangen en geïnspecteerd, sturen we u een e-mail om u te laten weten dat we uw geretourneerde artikel hebben ontvangen. We zullen u ook informeren over de goedkeuring of afwijzing van uw terugbetaling.
Als aanvraag goedgekeurd is, zullen we overgaan tot een teruggave en wordt binnen een bepaald aantal dagen automatisch het tegoed op uw creditcard of originele betaalmethode toegepast.

Te late of ontbrekende restituties
Als u nog geen terugbetaling heeft ontvangen, controleer dan eerst uw bankrekening opnieuw. Neem dan contact op met uw creditcardmaatschappij, het kan even duren voordat uw terugbetaling officieel wordt overgemaakt. Neem vervolgens contact op met uw bank. Er is vaak enige verwerkingstijd voordat een terugbetaling wordt gepost. Als je dit allemaal hebt gedaan en je hebt je terugbetaling nog niet ontvangen, neem dan contact met ons op via info@korean-skincare.nl.

Uitwisselingen
We vervangen artikelen alleen als ze defect of beschadigd zijn. Als je het voor hetzelfde artikel wilt ruilen, stuur ons dan een e-mail op info@korean-skincare.nl en stuur je artikel naar: Korean-Skincare, klaverplein 1, 5503 PH Veldhoven, Nederland.


Verzending
Om je product terug te sturen, mail je product naar: Korean-Skincare, klaverplein 1, 5503 PH Veldhoven, Nederland

U bent verantwoordelijk voor het betalen van uw eigen verzendkosten voor het retourneren van uw artikel. De retour verzendkosten zijn niet restitueerbaar. Afhankelijk van waar u woont, kan de verzendings duur voordat uw geruilde product ons bereikt, variëren. Als u een artikel verzendt vanaf € 75, raden we u aan om een ​​traceerbare verzendservice te gebruiken en een verzendverzekering af te sluiten. We kunnen niet garanderen dat we je geretourneerde artikel zullen ontvangen.

You have successfully subscribed!